Měření_folie_na_miru - FOLIE_NA_MIRU

Přejít na obsah

NÁVOD NA VLASTNÍ MĚŘENÍ


Cílem tohoto měření je získat orientační rozměr fólie včetně představy o dostatečných přesazích na upevnění,
pro co možná nejpřesnější rozpočet.

Návod na měření – plocha fólie do 50 m2


Co k zaměření potřebujeme?


Dvě pásma, případně jedno pásmo a provázek, kolíky na upevnění pásma nebo provázku,
tužku a papír k zaznamenání naměřených hodnot.

Pro zahradní jezírka plochy fólie cca 50 m2 fólie aplikujeme následující postup měření.

1. Pro měření plochy fólie musí být výkop dokončen – měříme konečný tvar a velikost výkopu.2. Zhodnotíme tvar výkopu a stanovíme si osy, které budeme měřit. Cílem je změřit délku a šířku výkopu,
    tedy nejširší a nejdelší vzdálenost mezi břehy výkopu. Osy měření musí svírat pravý úhel.3. Nejdelší vzdálenost mezi břehy měříme proložením pásma po dně, tak aby kopírovalo tvar výkopu.
    K naměřené hodnotě připočteme cca 50 cm na každém okraji (celkem 1m).
    Tento přesah bude sloužit k založení a upevnění fólie na březích.
4. Nejširší vzdálenost mezi břehy měříme stejným způsobem. Pásmo případně provázek proložíme opět po dně tak,
    aby kopírovalo tvar výkopu. Osa měření šířky musí svírat pravý úhel s osou měření délky.
    Opět připočteme cca 50 cm na každém okraji.
Návod na měření – plocha fólie 50 - 200 m2


Pro zahradní jezírka plochy fólie cca 50 - 200 m2 fólie aplikujeme následující postup měření.


1. Pro měření plochy fólie musí být výkop dokončen – měříme konečný tvar a velikost výkopu.
2. Zhodnotíme tvar výkopu a určíme nejdelší vzdálenost mezi mezi břehy výkopu.
3. Nejdelší vzdáleností (L)mezi břehy proložíme pásmo 1 s přesahy minmimálně 50 cm na každé straně.

4. Pro lepší manipulaci si na pásmu 1 vyznačíme viditelně vzdálenosti po dvou metrech.


5. Pásmem 2 měříme jednotlivé šířky (W) výkopu v kolmicích na pásmo 16. První šířku začínáme měřit ve dvou metrech délky, kterou máme označenou na pásmu 1 a takto
    pokračujeme v měření dokud nebudeme mít změřen celý výkop.7. Kromě zaznamenání celkové šířky, zapisujeme také tzv. středovou šířku.
    Jedná se o vzdálenost mezi břehem (vč. přesahu) a místem, kde se protíná pásmo 1 s pásmem 2.8. Pro zjištění, zda máme opravdu zaměřeny všechny potřebné rozměry, provedeme jednoduchou kontrolu.
    Jestliže celková délka výkopu je např. 20 m, pak musíme mít zaznamenáno celkem 10 šířek.


zkušenosti, kvalita a tradice od roku 1994
Návrat na obsah